BÖLMƏLƏR
SORĞUNUN NƏTİCƏSİ
Hansı kateqoriya dövlət qurumları qeyri-hökumət təşkilatları ilə daha sıx əməkdaşlıq əlaqələrinə malikdirlər?
 
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları (337)
 34%
Yerli icra hakimiyyəti orqanları (334)
 33%
Məhkəmə orqanları (333)
 33%
Hüquq mühafizə orqanları (16)
 2%
 
Səsvermədə iştirak edib: 1020