BÖLMƏLƏR
SORĞUNUN NƏTİCƏSİ
İşlədiyiniz qurumda könüllü fəaliyyətə münasibət necədir?
 
Könüllülərlə işin təşkilinə xüsusi önəm verilir (25)
 35%
Könüllü fəaliyyətə təşəbbüs olduqda, etiraz olunmur (28)
 39%
Könüllülərlə işin təşkili aktual deyildir1 (20)
 28%
 
Səsvermədə iştirak edib: 73