BÖLMƏLƏR
SORĞUNUN NƏTİCƏSİ
İşlədiyiniz qurumda könüllü fəaliyyətə münasibət necədir?
 
Könüllülərlə işin təşkilinə xüsusi önəm verilir (25)
 34%
Könüllü fəaliyyətə təşəbbüs olduqda, etiraz olunmur (29)
 40%
Könüllülərlə işin təşkili aktual deyildir1 (20)
 28%
 
Səsvermədə iştirak edib: 74
Sorğunun bitmə tarixi: 25/04/2017


İstehlakçıların hüquqlarının qorunmasında QHT-lərin rolu Sizi qane edirmi?
  
 
Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti Sizi qane edirmi?
  
 
Hansı sahə üzrə qeyri-hökumət təşkilatları aktiv fəaliyyət göstərir?
  
 
Hansı kateqoriya dövlət qurumları qeyri-hökumət təşkilatları ilə daha sıx əməkdaşlıq əlaqələrinə malikdirlər?
  
 
QHT-lər üçün hansı mövzuda təlimlərin keçirilməsini istərdiniz?