Ətraf mühiti idarəetmə sistemi İSO 14001:2015

Bu vəsait Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət  

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə "Təhsil, Rifah və İnkişaf" İctimai Birliyi təfindən yata keçi-

rilən “Ətraf mühitin mühafizəsində beynəlxalq standartların təşviqi" layihəsi çərçisində nəşr edilmiş-

dir.

Vəsait İSo 14001:2015 Beynəlxalq standartını tətbiq etmək istəyən şirkət və müəssisələr, eko-

logiya ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr və bu beynəlxalq standartla maraqlanan oxucular üçün nəzər-

də tutulmuşdur. 07.02.2017 | 23:17