MONİTORİNQ HESABATI

Bu hesabat Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Döv-

lət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə "Rezonans" Gənclərin İctimai Birliyi təfindən yata keçiri-

lən ""Açıq hökumət”in təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 2-ci istiqamətinin

(İnformasiya əldə edilməsinin təmin olunması) layisi çərçisində nəşr edilmişdir.

 21.01.2017 | 11:36