Azərbaycan Respublikasında Dövlət-Özəl sektor Tərəfdaşlığı İmkanları

“İnkişaf" Tədqiqatlar Mərkəzi İctimai Birliyi,

"Azərbaycan Respublikasında Dövlət-Özəl sektor tərəfdaşlığı İmkanları" kitabı

"ECOPRİNT nəşriyyatı", Bakı, 2016, 52 səh.

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “İnkişaf" Tədqiqatlar Mərkəzi İctimai  Birliyi tərəfindən həyata

keçirilən "Dövlət-Özəl tərəfdaşlığı imkanlarnın gücləndirilməsi" layihəsi çərçivəsində nəşr edilmiş-

dir.

Kitabda Dövlət-Özəl sektor tərəfdaşlığı sahəsinin dünya təcrübəsi, modelləri, məqsədi, üs-

tünlükləri, risk və təhlükələri haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır.26.09.2016 | 17:01