Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi kökləri, mərhələləri və həlli perspektivləri: gənclərin elmi axtarışlarında

Bu məcmuə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına

Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Dostluq Gənclərin Əlaqələndirmə Mərkəzi” İctimai

Birliyi tərəfindən həyata keçirilən "Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi

kökləri, mərhələləri və həlli perspektivləri: gənclərin elmi axtarışlarında" layihəsi çərçivəsində

nəşr edilmişdir.

Məcmuədə "Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi kökləri, mər-

hələləri və həlli perspektivləri: gənclərin elmi axtarışlarında" adlı layihə çərçivəsində münaqişə

ilə bağlı araşdırma materialları öz əksini tapıb.19.09.2016 | 11:57