Təsviri və maliyyə hesabatlarının e-qht proqram təminatı vasitəsilə qəbuluna dair metodiki təlimatlar

1. Fayl yükləmə əməliyyatının aparılması

2. Xərclərin qeydiyyatı cari hesabatın göndərilməsi

3. Xərclərin qeydiyyatı dəqiqləşmiş hesabatın göndərilməsi

4. Təsviri hesabatın göndərilməsi

 16.11.2016 | 16:09