BÖLMƏLƏR

Azərbaycanda İslam Həmrəyliyi: İslam Dəyərləri və Azərbayacan Gəncliyi

"Azərbaycanda İslam Həmrəyliyi: İslam Dəyərləri və Azərbayacan Gəncliyi" mövzusunda tələ-

bə, magistrant və doktorantların respublika elmi-nəzəri konfransının materialları, Bakı, "Qaya" nəş-

riyyatı, 2017, 80 səh.

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə "Sosial və İqtisadi İslahatlara Dəstək" İctimai Birliyi findən

yata keçirilən "İslam həmrəyliyi və Azərbaycan gəncliyi" mövzusunda tədbirlərin təşkili layihəs

çərçisində nəşr edilmişdir.

Azərbaycanda islam həmrəyliyi.pdf

XƏBƏRİ PAYLAŞ