BÖLMƏLƏR

Nakam talelər

Məhəmməd Nərimanoğlu, "Nakam talelər", sənədli publisistika, şəkilli, 58 səh.

Bu kitabça Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə "Aşıq Şəmşir" Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyi findən yata

keçirilən “Kəlbəcər şəhidləri haqqında oçerklərdən ibarət kitabın nəşri və geniş ictimaiyyətdə təqdima-

tının keçirilməsilayihəsi çərçisində nəşr edilmişdir.

Layihənin əsas məqsədi Kəlbəcər rayonundan olan 500 nəfərdən çox şəhidin xatirəsini əbədi-

ləşdirmək, onların həyat və və döyüş yoluna işıq tutmaq, onları cəmiyyətə yaxından təqdim edərək

gənclərimizin vətənpərvər ruhda böyüməsinə yardımçı olmaqdan ibarətdir. Müəllifin bu kitabı erməni

quldurlarının ağılagəlməz şər-şamata ilə törətdikləri amansız, qanlı-qadalı müharibəyə, Kəlbəcərli Şə-

hidlərin bir neçəsinə üz tutma mövsuzuna həsr olunub. Müəllif yeri gəldikcə bu hadisələrin yaranma

bəblərinə, erməni daşnaklarının çirkin meyillərinə, iştahlarına, "arzularına", bu yolda törətdikləri ağ-

lasığmaz vəhşiliklərinə də öz münasibətini bildirmişdir. Kitabdakı hadisələr yanıqlı-zamanın, mühitin

törətdiyi dəhşətlərdən, vəhşiliklərdən, özbaşınalıqlardan, insafsızlıqlardan, amansızlıqlardan doğan

vəziyyətin dili ilə işlənib. Kitabda real hadisələr qələmə alınıb.

Nakam talelər.pdf

XƏBƏRİ PAYLAŞ