BÖLMƏLƏR

1988-1992-ci illər deportasiyası zamanı Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına dəyən maddi və mənəvi ziyan (qaçqınların fərdi təsərrüfatlarda qalan əmlakı) II kitab

1988-1992-ci illər deportasiyası zamanı Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına dəyən maddi və

mənəvi ziyan (qaçqınların fərdi təsərrüfatlarda qalan əmlakı), II kitab, Bakı, "Qaya" nəş-

riyyatı, 2017, 80 səh.

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət  

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə "Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyəti" İctimai Birliyi təfindən hə-

yata keçirilən “1988-1992-ci illər deportasiyası zamanı Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına dəyən mad-

di və mənəvi ziyanın hesablanması" layihəsi çərçisində nəşr edilmişdir.

1988-1992-ci illər deportasiyası zamanı Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına dəyən maddi və mənəvi ziyan (qaçqınların fərdi təsərrüfatlarda qalan əmlakı) II kitab.pdf

XƏBƏRİ PAYLAŞ