BÖLMƏLƏR

Bir yanı Şah dağı, bir yanı Xəzər

Bir yanı Şah dağı, bir yanı Xəzər. Şimal bölgəsinin yazarlarından seçmələr

Bakı: Mütərcim, 2017.-76 səh.

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə "Zəngəzur Cəmiyyətləri" İctimai Birliyi təfindən yata keçi-

rilən "Etnik qruplar arasında azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği və mədəni müxtəlifliyin inkişafına

dəstək" layisi çərçisində nəşr edilmişdir.

Nəşrin ideya və layihə rəhbəri Hacı Nərimanoğludan:

Azərbaycanın şimal bölgəsi-Quba, Şabran, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən rayonları milli, etnik zən-

ginliyi, rəngarəngliyi ilə seçilir. Əsrlərdən bəri müxtəlif xalq və etnoslar bu ərazilərdə mehriban bir ailə

kimi yaşayırlar. Bu qədim torpaqlar Qafqaz türkləri ilə bərabər, ləzgilər, tatlar, dağ yəhudiləri, xınalıq-

lar, buduqlular, qrızlılar, əliklilər, hapıtlılar, cəglilər, yergüclülər və s. azsaylı xalqların da doğma vətə-

nidir. Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının bir çox istedadlı nümayəndələri bu torpağın, bu xalq-

ların yetirmələridir.

Kitabda Vətənimizin şimal regionunda doğulub ədəbi yaradıcılıqla məşğul olan və hazırda ə-

sasən bu bölgədə yaşayan, eldə, oba məclislərində sözü dinlənilən, müxtəlif dillərdə yazıb yaradn, ə-

bədiyyata ardıcıl maraq göstərən yazarlarımızın yaradıcılığından seçmələr toplanıb. Əlbəttə, bu nü-

munələrin hamısını əsl ədəbi nümunələr saymaq fikrindən uzağıq. Ancaq əsas olan ümumi cəhət

duyğuların, hisslərin səmimiliyidir, Vətənə, Azərbaycana, Torpağa, İnsanlara sevgidir.

Şimal bölgəsi sairlərinin seirləri.pdf

XƏBƏRİ PAYLAŞ