BÖLMƏLƏR

Müharibədən zərər çəkən ailələrin (qaçqın, məcburi köçkün, əlil, müharibə veteranları, imkansız və şəhid ailələrinin) uşaqlarının sosial problemlərinə qayğı–ictimai monitorinq və hüquqi məsləhət xidmətinin təşkili

Bu kitabça Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə "Müharibədən zərər çəkən nəqliyyat işçiləri" İctimai Birliyi tərə-

findən yata keçirilən "Müharibədən zərər çəkən ailələrin (qaçqın, məcburi köçkün, əlil, müharibə ve-

teranları, imkansız və şəhid ailələrinin) uşaqlarının sosial problemlərinə qayğı–ictimai monitorinq 

hüquqi məsləhət xidmətinin təşkili" layisi çərçisində nəşr edilmişdir.

Müharibədən zərər çəkən nəqliyyat işçiləri ictimai Birliyi.pdf

XƏBƏRİ PAYLAŞ