BÖLMƏLƏR

İnsanlığa qarşı zorakılıq

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Adəm” Beynəlxalq Xeyriyyəçilər Assosiasiyası təfindən hə-

yata keçirilən "“Müharibənin acı xatirələri canlı şahidlərin gözü ilə”, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq

Qarabağ münaqişəsi nəticəsində zərərçəkənlərin üzləşdiyi insanlıq əleyhinə vandalizminin beynəl-

xalq ictimai təqdimatı" layisi çərçisində nəşr edilmişdir.

İnsanlığa qarşı zorakılıq.pdf

XƏBƏRİ PAYLAŞ