BÖLMƏLƏR

“Humanitar dərs”-gənclərin mədəniyyətin inkişafına dəstək təşəbbüsləri

Bu kitabça Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə "Yeni Gələcək " Gənclərin Maarifləndirilməsi İctimai Birliyi rə-

findən yata keçirilən "“Humanitar dərs”-gənclərin mədəniyyətin inkişafına dəstək təşəbbüsləri" layi-

həsi çərçisində nəşr edilmişdir.

XƏBƏRİ PAYLAŞ