BÖLMƏLƏR

Oğuzlu uşaq və gənclərin əl işlərinin kataloqu

Bu kataloq Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Döv-

lət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “İnkişafa doğru" Sosial Araşdırmalar İctimai Birliyi tərəfin-

dən həyata keçirilən "İstedadları kəşf edək, rayonumuzu tanıdaq" layihəsi çərçivəsində nəşr edil-

mişdir.

XƏBƏRİ PAYLAŞ