?> CSSN-Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası
BÖLMƏLƏR

Azərbaycanı dünyaya necə tanıtmalı?

Bu nəşr Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Azərbaycan Avropa Hərəkatı" tərəfindən həyata keçirilən

"Avropa məktəbi: həqiqi dəyərlərin müəyyənləşdirilməsi və onlara inteqrasiya" layihəsi çərçivəsin-

də nəşr edilmişdir.

XƏBƏRİ PAYLAŞ