BÖLMƏLƏR

Şeir çələngi (Türk Dünyası (yeni nəsil) şeir antologiyası) 3 cilddə II cild

Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi (DGTYB)

Şeir çələngi (Türk Dünyası (yeni nəsil)  şeir antologiyası) 3 cilddə. II cild. "QHT nəşriyyatı",

Bakı, 2016, 216 səh.

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi" tərəfindən həyata keçirilən

"Türk Dünyası gənc yazıçılarının (əsərlərindən ibarət antologiyanın nəşri və) Bakı Toplantısının ke-

çirilməsi" layihəsi çərçivəsində nəşr edilmişdir.

Antologiyadakı mətnlər Azərbaycan, Türkiyə, Qazax, Başqırd, Qaqauz, Özbək, Krım-tatar, Çu-

vaş və Kumuk türkcələrində verilib. Kitabın məzmunu hər hansı formada Şuranın mövqeyini əks et-

dirmir.

XƏBƏRİ PAYLAŞ