BÖLMƏLƏR

Qanunlar Toplusu

Məcburi Köçkün Qadınlar İctimai Birliyi. "Qanunlar toplusu". QHT nəşriyyatı, Bakı,

2016, 76 səh.

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Döv-

lət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Məcburi Köçkün Qadınlar" İctimai Birliyi tərəfindən həya-

ta keçirilən "Məcburi köçkün, şəhid və Qarabağ əlili ailələri arasında sosial müdafiənin təmin edil-

məsi istiqamətində maarifləndirmə işləri aparmaqla onların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına

yardım etmək" layihəsi çərçivəsində nəşr edilmişdir.

XƏBƏRİ PAYLAŞ