BÖLMƏLƏR

Qarabağ müharibəsi Qısa tarix

Qarabağ müharibəsi. Qısa tarix. Bakı, 2016, 160 səh.

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Qarabağ Azadlıq Təşkilatı” İctimai Birliyi tərəfindən həyata

keçirilən "Qarabağ həqiqətlərini əks etdirən DVD-lərin, çap materiallarının hazırlanması və yayıl-

ması" layihəsi çərçivəsində nəşr edilmişdir.

Bu kitabda Qarabağ müharibəsinin kökləri, səbəbləri, gedişi, müharibənin nəticələrinin

aradan qaldırılması ilə bağlı məsələlər ətraflı şəkildə şərh olunur, işğalçı Ermənistanın Azərbay-

can xalqına qarşı törətdiyi vəhşiliklər, talanlar, terror hərəkətləri konkret faktlar əsasında göstəri-

lir. Kitabda şərh edilən faktlar qədim dövrdən bu günə qədərki erməni xisləti, qəsbkarlığı və işğal-

çılığına qarşı Azərbaycan xalqının mübarizə yolunu əhatə edir.

Kitab geniş oxucu dairəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

XƏBƏRİ PAYLAŞ