?> CSSN-Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası
BÖLMƏLƏR

Ana yurdum, Qarabağ!

"Aşıq Şəmşir" Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyi. "Ana yurdum, Qarabağ". "QHT nəşriyyatı",

Bakı, 2016, 64 səh.

Bu kitab  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Aşıq Şəmşir” Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyi tərəfindən hə-

yata keçirilən  "Uşaq və yeniyetmələrdə yaradıcı düşüncə tərzinin düzgün formalaşdırılması və in-

kişaf etdirilməsi məqsədilə tədbirlərin təşkili" layihəsi çərçivəsində nəşr edilmişdir.

Uşaq və yeniyetmələrin yaradıcı təfəkkürlərini zərərli yabançı təsirlərdən, antimilli, liberal,

seyrci mövqedən təmizləmək, milli-mənəvi dəyərlərə, tarixi kimlik düşüncəsinə, müstəqil dövlət-

çilik məfkurəsinə, Qarabağ həqiqətlərinə, itirilmiş torpaqların geri qaytarılması mücadiləsinə ha-

zırlamaq üçün ardıcıl və sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi olduqca vacibdir. Ulu öndər Hey-

dər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi milli və humanitar siyasət strategiyası, eləcə də həmin siyasi kur-

sun ləyaqətli davamçısı Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi genişmiqyaslı uğurlu siyasi-ide-

oloji fəaliyyət də uşaq və yeniyetmələrin, xüsusən də yaradıcı istedada malik yeni nəslin üzgün is-

tiqamətdə inkişaf etdirilməsi məsələsini daim diqqət önündə saxlayır.

Layihə çərçivəsində hazırlanmış kitab Qarabağa həsr olunmuş yazı müsabiqələrində yer

tutmuş məcburi köçkün uşaqlarının yazıları əsasında Azərbaycan və ingilis dillərində nəşr edilib-

dir. Məqsəd öz doğma torpaqlarından məcburi köçkün düşmüş uşaqların öz haqq səslərini dün-

ya birliyinə çatdırılmasıdır.

XƏBƏRİ PAYLAŞ