BÖLMƏLƏR

Təhlükəsiz yol təhlükəsiz həyatdır

Bu kitab  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Davamlı İnkişafa Doğru” İctimai Birliyi tərəfindən həyata ke-

çirilən "Yol nəqliyyat hərəkəti iştirakçılarının davranş qaydaları istiqamətində əhalinin maarifləndi-

rilməsi tədbirləri" layihəsi çərçivəsində nəşr edilmişdir.

Kitabın əsas məqsədi məktəbyaşlı uşaqları və onların valideynlərini Yol hərəkəti qaydaları

barədə məlumatlandırmaqla gələcəkdə onların həyatları üçün xoşagəlməz hadisələrin qarşısını

almaq və Yol təhlükəsizliyi barədə əhaliyə geniş məlumat verməklə onların bu sahədə maariflən-

dirilməsi və gələcəkdə onların hüquqlarının müdafiəsinə yardım etməkdir.

XƏBƏRİ PAYLAŞ