BÖLMƏLƏR
• “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 sentyabr 2015-ci il, № 1308-IVQ)
 
• "İctimai iştirakçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (22 noyabr 2013-cü il, № 816-IVQ)
 
• "Könüllü fəaliyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 iyun 2009-cu il, № 828-IIIQ)
 
• “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 sentyabr 2005-ci il, 1024-IIQ)
 
• “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 mart 2004-cü il, № 602-IIQ)
 
• “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (12 dekabr 2003-cü il, № 560-IIQ)
 
• “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 sentyabr 2002-ci il, № 365-IIQ)
 
• “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (4 dekabr 2001-ci il, № 223-IIQ)
 
• “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (13 iyun 2000-ci il, № 894-IQ)
 
• “Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (26 noyabr 1999-cu il, № 762-IQ)
 
• Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi (1 fevral 1999-cu il, № 618-IQ)
 
• “Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (17 aprel 1998-ci il, № 483-IQ)
 
• “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (5 iyun 1996-cı il, № 115-IQ)